Видео мэдээ

Мэргэжлийн үсчин зөвлөж байна

Үсний эрүүл арчилгаа

Монголд хур тунадасны татралтын үе эхэлж болзошгүй тул гадаргын усаа хуримтлуулах хэрэгтэй.

Аз жаргалтай байх нь биднээс хамаардаг, мөн EQ гэж юу болох талаар ярилцлаа