Мэдээ

Мэдээ

Шинжилгээний цаг авах заавар

Шинжилгээний цаг авах заавар

Нийслэлийн хэмжээнд коронавируст “Ковид-19” халдварыг тандах, илрүүлэх зорилгоор есөн дүүрэгт зохион байгуулж буй байнгын үйл ажиллагаатай 30 шинжилгэ... Read more