Мэдээ

Мэдээ

Recent Posts

Бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үйлчилгээнд өгөх зөвлөгөө

Ачаа тээврийн байгууллагад: • Өглөө бүр ажилтнуудын биеийн халуун үзэж тэмдэглэх • Ажлын байрыг өдөрт тогтмол цэвэрлэх • Хана, шал зэрэг хатуу гадаргууг 1л усанд 25мл белизна хийж халдваргүйжүүлэх • Агаар сэлгэлт хийх • Спиртэн суурьтай гар халдваргүйжүүлэгч байршуулах... Read more